Borax konspirationen.

Det er nok svært at forestille sig at Borax, Dette uanselige stof som har fundet anvendelse som insektmiddel og i vaskepulver, skulle have potentiale til at ryste hele det økonomiske system.
Men tag ikke fejl, faren er anerkendt og der er taget de nødvendige skridt til at afdramatisere situationen.
Jeg starter med det grundlæggende og efterhånden som historien udfolder sig vil du forstå hvad jeg mener.
Borax er et naturligt mineral, som typisk udvindes fra indtørrede saltsøer,

som også  er en kilde til andre borforbindelser.

De største forekomster finder man i Californien og Tyrkiet.
De kemiske benævnelser er natriumtetraborat, og  dinatriumtetraborat,

eller bare natriumborat. Hvilket vil sige at det består af fire boratomer,

og  to natrium atomer, disse kan være i forbindelse med op til 10 molekyler af krystaliseret vand (decahydrat)eller færre,

med fem vandmolekyler er benævnelsen pentahydrat.

Uden vand hedder det anhydrat eller vandfri  natriumborat.

Kemisk er det samme stof.

Del siden

Borax findes på markedet som teknisk eller farmaceutisk kvalitet, med en renhed på 99 til 99,5% som minimum.
Urenheder kan være, natrium, kalium, kalk, chlorid, bikarbonat, karbonat, sulfat, fosfat, men ikke toksiske eller tungmetaller. Denne kvalitet af borax finder anvendelse i almindelige rengøringsmidler, den farmaceutiske kvalitet er ikke nævneværdigt renere eller på nogen måde bedre.
Borax er natriumsalt af svag borsyre. Da natrium er mere alkalisk giver det en kraftigt alkalisk opløsning på mellem PH 9-10 (PH 7 er neutralt). Når man indtager det reagere med saltsyre i maven og danner borsyre, og natriumclorid. Borindholdet for borax er 11,3% mens det i borsyre er 17,5% eller ca 50% større, de indtagne borforbindelser udskilles hurtigt og næsten fuldstændigt gennem urinen.
Før i tiden blev borax ofte brugt som konserveringsmiddel i fødevarer, men det er nu forbudt i de fleste lande, og i Australien er det ikke tilgængeligt i offentlig handel.

Indenfor konventionel medicin er det ikke anderkendt at bor er essentielt for mennesker, men forskning har vist at vi har brug for det, det der vanskeliggjorde et svar på bors vigtighed er at det findes i alle planter og uforarbejdede fødevarer, en kost med en rimelig mængde frugt og grønt, giver ca, 2-5 mg. Bor om dagen, men forhold som jordforhold på dyrkningsstedet samt dyrkningsmetode, påvirker indholdet.

Reelt er indtaget i den udviklede del af verden ikke større end 1-2 mg og kan være helt ned til 0,25 mg for patienter der lever af hospitalsmad. Kunstgødning hæmmer planternes optag af bor fra jorden, f.eks har et økologisk dyrket æble et indhold på måske 20 mg bor mens det samme æble dyrket med kunstgødning kan have så lidt som 1 mg bor. Vores indtag af bor er kraftigt reduceret sammenlignet med for 50 eller 100 år siden.
Men også tilberedningsmåden indvirker på den tilgængelige mængde bor i maden, f.eks er det uhensigtsmæssigt at koge grøntsager i vand som man så smider ud, det samme gælder fødevarerindustriens såkaldte ”forædling”
phytinsyre i bagværk og morgenmadsprodukter, samt stoffer som opstår ved opvarmning reducere også tilgængeligheden. Forarbejdet mad fører desuden til opblomstring af candidabakterier i tarmfloraen som igen hæmmer optagelsen af mineraler, hvilket er årsagen til at bormangel er hyppigt forekommen i den vestlige verden.

Helbredseffekter af bor

På grund af det store indhold af bor, har borax og borsyre samme effekter på helbredet, som anticeptiske, svampehæmmende, og antivirale egenskaber. Den anticeptiske virkning er i en mild form der skåner det vigtige bakterier i tarmfloraen.
I både planter og dyr er bor essentielt for cellevægens styrke og funktion, og for signalvejene hen over cellevæggene.
Bor distribueres til hele kroppen, med højeste koncentration i paratyroidkirtelerne, derefter i knogler og tandemaljen. Det er essentielt for knogler og leds funktion, hvor det regulere optag og stofskifte af calcium, magnesium, og fosfor gennem dets indflydelse på paratyroidkirtlerne, man kan sige at bor er for paratyoidkirtlerne hvad jod er for skjoldbruskkirtlen.

Bormangel gør paratyroidkirtlerne  overaktive, og producere for meget hormon som gør at calciumniveauet i blodet forøges på bekostning af knogler og tænder, og leder således til gigt og knogleskørhed, samt nedbrydning af tænderne. Med alderen vil den øgede mængde af calcium i blodet føre til forkalkning af blødt væv, med muskelkramper og stivhed til følge. Forkalkning af koglekirtlen og nyrene fører i sidste ende til nyresvigt, bormangel i kombination med magnesiummangel er særligt skadeligt for knogler og tænder.

Bor påvirker optagelsen af steroidhormoner, især sexhormoner. Det forøger testosteron i mænd og østrogen i kvinder. Det spiller også en rolle i omdannelsen af vitamin D til dets aktive form, og øger på denne måde optagelsen af, og binding af calcium i knoglerne. I stedet for at det at det gør skade ved at forkalke årene og musklerne.
Det har også vist sig at have gavnlig effekt på hjerteproblemer, psoriasis, og en gavnlig effekt på synet, balancen, hukommelsen, og intelligensen.

  Den tyske cancerforsker Dr Paul-Gerhard Seeger har påvist at cancer ofte starter med nedbrydning af cellevæggene, og da bor er essentielt for cellevæggen og bormangel er udbredt er det rimeligt at antage at det spiller en rolle i mange kræfttilfælde. Boropløsninger har vist sig at have kræftsvulsthæmmende egenskaber, modvirker knogleskørhed, virker inflamationshæmmende, modvirker blodpropper, omm.

Denne oversigt viser de meget omfattende  helbredsfordrende egenskaber, i de næste kapitler vil jeg komme nærmere ind på disse egenskaber og beskrive dem mere indgående.

Rex Newhams gigtkur

I 1960erne blev Dr Rex Newham ramt af gigt, på denne tid var der en planteforsker i Pert Australien.
Konventionel medicin havde ingen effekt, så han søgte et svar i planternes kemi, han indså at planterne i området led af mineralmangel, og da han vidste at bor hjælper på optagelsen af calcium i planter, så han valgte at forsøge, han startede med at tage 30mg borax hver dag, og efter 3 uger var alt smerte, stivhed, og hævelse forsvundet.

Han fortalte sundhedsmyndighederne om sin opdagelse, men de var ikke interesseret, men nogle gigtpatienter var henrykte over at slippe for deres lidelser, andre turde ikke tage noget med advarslen GIFT ! på beholderen, og som man brugte til at bekæmpe skadedyr med, han fik fremstillet piller med et sikkert men effektivt indhold af borax.

Ved mund til mund metoden havde han på 5 år øget salget til 10.000 glas om måneden, han kunne ikke længere følge med efterspørgslen så han henvendte sig til et medicinalfirma, og bad dem fremstille pillerne, det skulle vise sig at være en fatal fejl. De sagde at det ville overtage markedet fra deres langt dyrere præparat, og dermed reducere deres profit. De havde repræsentanter i komiteerne for sunhed i den Australske regering, så de fik erklæret bor for giftigt i alle doser,  og han blev idømt en bøde på 1000 dollar for at sælge gift. Så nu havde folk ikke længere adgang til denne effektive kur mod gigt.  

Han udgav flere videnskabelige afhandlinger om borax og gigt, af hvilke er en dobbeltblindtest på Melbourne hospital i midten af firserne, som viste at 70% oplevede betydelige forbedringer af deres tilstand, hos placebogruppen var der kun 12% som oplevede forbedring, man fandt ingen negative bivirkninger, nogle oplevede at deres hjerteproblemer blev formindsket, og man konstaterede en generel helbredsforbedring, og mindre træthed.

Det meste af hans senere forskning er dedikeret til forholdet mellem bor-niveauer i jorden og gigttilfælde blandt befolkningen. Han opdagede bla. At de øer hvor man dyrkede sukkerrør med brug af store mængder kunstgødning, havde meget lave niveauer af bor i jorden. På Jamaica fandt man de laveste niveauer og her var ca. 70% af befolkningen ramt af gigt. Han lagde mærke til at selv de fleste hunde haltede pga, gigt. Efter Jamaica kom Mauritius med 50% gigttilfælde, det gennemsnitlige borindtag er mindre end 1mg om dagen.
Det er især interessant at sammenligne mellem indfødte på Fiji og folk i Indien, inderne som dyrker ris med brug af kunstgødning har ca 40% gigtramte, mens Fiji har 10% her dyrker man bla. Rodfrugter, uden brug af kunstgødning.

Lande som Amerika, England, Australien og New Zealand har meget lave niveauer af bor i jorden, og antallet af gigtramte er omkring 20% men ved Carnarvon i vestaustralien har man høje niveauer i jorden og her er antallet af gigtramte ca. 1%. I alle kurbade som menes at have god effekt på gigt finder man også høje niveauer af bor i vandet. I Israel finder man også høje niveauer i kosten (5-8mg) og lave procenter for gigt 0,5-1%.

Analyser har vist at gigtramte led og de nærliggende knogler har under det halve indhold af bor sammenlignet med sunde knogler og led. Ligesom den væske der smører og levere næringsstoffer til ledene også har lavt indhold af bor hos gigtpatienter. Knogler med højt indhold af bor har vist sig at være meget stærkere, og frakturer heler dobbelt så hurtigt ved tilførelse af bor. Forsøg med heste og hunde har vist at de heler hurtigere med bortilskud.

Borax har også vist sig effektivt ved autoimmune gigtformer, samt lupus og børnegigt, en 9 måneders pige med børnegigt blev kureret på bare 2 uger.
Han skrev at folk som oftest kan slippe af med deres gener i løbet af 1-3 mdr. derefter kan de sætte dosis ned til 3mg om dagen som beskyttelse mod tilbagefald. Han fastslog også at patienter med reumatisme oplevede en Herxheimer reaktion, og at dette altid er et godt tegn, hvis de fastholder kuren vil smerterne og stivheden forsvinde efter yderligere 2-3 uger.

Dette fandt jeg både interessant og overraskende, Herxheimer reaktion er en øgning af symptomerne med øget smerter, det skuldes som oftest giftstoffer som udskilles af de døende candida og mycoplasma. Dette er meget kendt ved antimikrobielle behandlinger, og Borax er uden tvivl specielt effektivt mod svampeinfektioner. Det overraskede mig dog at det var så effektivt ved selv små doser på 75-90 mg, det var også overraskende at omkring 30% af patienter med slidgigt oplevede en Herxheimer reaktion, hvilket tyder på at forskellen mellem autoimum og slidgigt er flydende. Jeg er overbevist om at det ville være tilrådeligt at bruge andre antimicrobielle præparater supplerende. Andre medspillende faktorer beskrives i artiklen ”Arthritis and Rheumatism” eller folderen ”Overcomming arthritis”

Knogleskørhed og sexhormoner

Bormangel øger voldsomt udskillelsen af calcium og magnesium via urinen. Boraxtilskud kan reducere tabet af calcium med op mod 50%. Kalken kommer fra knogler og tænder, og bormangel kan være den største faktor ved tilfælde af knogleskørhed og tandproblemer.

Det anslås at 55% af amerikanere over 50 lider af knogleskørhed, og af disse er 80% kvinder. På verdensplan er hver tredje kvinde og hver tolvte mand over 50 ramt af knogleskørhed. Dette er årsagen til millioner at knoglebrud.
Forsøg med rotter viste at, efter 30 dage med bortilskud var knoglerne hos rotter der havde knogleskørhed, nu lige så stærke som hos kontrolgruppen af raske rotter, og som en gruppe der fik Oestradiol.

Det ser ud til at Boraxes gavnlige effekt på knogler skyldes to faktorer, for det første går indholdet af bor knoglerne stærkere, men en normalisering af hormon niveauer stimulere også opbyggelsen af knoglerne. Lave østrogenniveauer i forbindelse med menstruation menes at være hovedårsagen til at så mange ældre kvinder lider af knogleskørhed. Hos mænd falder niveauet af testosteron mere jævnt hvilket også ses i at mænd udvikler knogleskørhed senere end kvinder.

Forskning har vist at bortilskud fordobler indholdet af den mest aktive form for østrogen (17beta-østradiol) så de kommer på niveau med kvinder i østrogen terapi. Østrogen terapi har vist sig at øge antallet af tilfælde af brystkræft, hvilket ikke er tilfældet med bortilskud.

Nogle kvinder har menstruelle  problemer som skyldes at østrogenniveauet er for høje og progesteron er for lavt, men jeg har ikke set noget evidens for at bor skulle kunne bringe østrogen op på unormale eller helbredstruende niveauer, det ser ud til at bor regulere hormonniveauerne ligesom Macarod pulver. Maca virker på hypofysen, hvor den ikke bare hæver niveauet men balancere niveauerne, og stimulere produktionen af progesteron om nødvendigt.

Et forsøg med yngre mænd 829-50) viste at niveauet af fri testosteron (den form der betyder mest)blev øget med en tredjedel efter dagligt indtag af 100mg borax i en uge. Dette er specielt interessant for bodybuildere.

Er du blevet nysgerrig, kan du selv udforske dette nærmere

ved at se og læse mere omkring dette via fanen links.